HAFTANINI ANKETİ

Kimler Sitede

Şu anda 4 konuk çevrimiçi

ZİYARETCİ SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBU GÜN15
mod_vvisit_counterDÜN81
mod_vvisit_counterBU HAFTA529
mod_vvisit_counterBU AY1899
mod_vvisit_counterTÜM ZAMANLAR344141
Mali Tablolar Analizi Örnek Soruları

MALİ TABLOLAR ANALİZİ DERSİ ÖRNEK SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi oranların yorumlanmalarında ve değerlendirmelerinde kullanılan yollardan birisi değildir?

a. Deneyimler sonucu bulunan ve yeterli kabul edilen oranlarla karşılaştırma

b. Birbiriyle ilişkili oranların birlikte değerlendirilmesi

c. İşletmenin geçmiş yıllar oranlarıyla karşılaştırma

d. İşletmenin oranlarını sektör ortalamalarıyla karşılaştırma,

e. İşletmenin oranlarının finansal yapı analizi ile karşılaştırılması

 

Net çalışma sermayesi fon-kaynak kullanım tablosunda uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalış,

a. Net çalışma sermayesini artırır

b. Net çalışma sermayesini azaltır

c. Net çalışma sermayesini etkilemez

d. Net çalışma sermayesi fon kaynağıdır

e. Net çalışma sermayesi fon kullanımıdır.

Bir işletmenin Brüt Satış Karının satışlardaki artıştan daha az artırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Finansman Giderlerindeki artışın faaliyet karından büyük olması

b. Olağan giderlerdeki artışın dönem karına eşit olması

c. Satışlardaki artışın yetersiz olması

d. Satış indirimlerindeki azalışın satışlardaki artıştan daha az olması

e. Satılan malın maliyetindeki artışın satışlardaki artıştan büyük olması

 


İşletmenin bilanço ve gelir tablosundan aşağıdaki veriler elde edilmiştir.

Sürekli Sermaye     :   700.000-Tl

Aktif toplamı         :  1.000.000.-Tl.

Duran varlıkların

aktif toplamına

oranı                   : %40

Cari Oran             : ?


 

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin nakit kaynaklarından biri değildir?

A) Duran varlıkların peşin bedelle satışı

B) Bankadan alınan nakit krediler

C) Demirbaşların peşin bedelle satışı

D) Çıkarılan tahvillerin itfası

E) Peşin olarak mal satışı

Bir işletmenin iki farklı döneme ait finansal tablolarında yer alan kalemlerdeki değişmelerin belirlenmesine, incelenmesine ve değerlendirilmesine olanak tanıyan analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaştırmalı tablolar tekniği B) Dikey analiz tekniği C) Yüzde analiz tekniği D) Oran analiz tekniği E) Fon akış analizi

Karlılık oranı ile verimlilik oranı arasındaki ilişki aşağıdaki şekildedir:

Karlılık oranı düşük, verimlilik oranı yüksek ise işletmeye ne önerirsiniz?

A). Verimliliği artırmayı

B)Satış fiyatını düşürmeyi

C) Maliyetleri artırmayı

D)Pazar araştırması,reklam ve fiyat politikalarını güçlendirmeyi

E)İşçi çıkarmayı

Dönen Varlıklar 100 136 278 464 987

Net Satışlar 100 197 301 523 733

Yukarıdaki Etkileşimin Sonucu nedir?

A)Her iki kalemde artış eğilimi göstermiştir, fakat genelde dönen varlıklar daha hızlı artmıştır.

B)İşletmenin kendi fonlarıyla faaliyetini devam ettirebileceği söylenemez.

C)Dönen varlıkların verimliliğinin düşük olduğu söylenebilir.

D)İşletmenin likit yapısı iyidir ve alacakları tahsilde sorunla karşılaşmaz.

E)İşlemenin Net Çalışma Sermayesi ve kısa vadeli borç ödeme gücü olumlu değildir

 

 

 


?>