DERSLERLER ?LG?L? D??ER MATERYELLER

HAFTANINI ANKET?

Kimler Sitede

Şu anda 12 konuk çevrimiçi

Z?YARETC? SAYACI

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBU GN252
mod_vvisit_counterDN464
mod_vvisit_counterBU HAFTA1533
mod_vvisit_counterBU AY8750
mod_vvisit_counterTM ZAMANLAR326477

Dumlup?nar niversitesi
?ktisadi Ve ?dari Bilimler Fakltesi
??letme Blm


?irketler Muhasebesi

Bahar 2012
?retim yesi: Prof. Dr. ?erafettin SEV?M

Dersin Yeri ve Zaman?:

Birinci ?retim iin A 1 ,Cuma , 09-12

?kinci ?retim iin A1, Per?embe, 20-23

?retim yesi Oda Numaras?: ??letme Binas? 316

Gr?me Saati: Randevu almak suretiyle herhangi bir zaman

Oda Tel. No: 265 21 93 2074

E-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Web Adresi: http://www.serafettinsevim.net

Dersin Tan?m? ?irketler Muhasebesi ,TTK ve SPKa tabi ?irketlerde Finansal

Muhasebe kapsam?nda incelenemeyen ve ?irketler iin zellik arz

eden i?lemleri ;yasal sre,kay?t dzeni ve raporlama olarak ele

alan ve ?rencilere ?irketlerin Kurulu?tan tasfiyeye kadar olan i?lem

srelerinin muhasebe boyutlar?yla ilgili temel bilgi ve becerileri

kazand?ran derstir.

Dersin Amac? ?irketler Muhasebesi dersinde, Trkiye hukuk sistemi iinde yer alan ?irket trlerinin fark?n? anlama, Ticaret ?irketlerinin Kurulu?,Sermaye de?i?ikli?i,Kar da??t?m?,Tasfiye,Birle?me i?lemlerinin muhasebe boyutlar?n? kavrama, Kurulu? Bilanosu,Kar da??t?m Tablosu,Devir Bilanosu gibi tablolar?n ieri?ini kavrama ve bu tablalar? dzenleme, amalanmaktad?r.

Dersin ??leni?i ?retim eleman? dersi ?rencilere anlat?r. ?renciler her hafta anlat?lacak olan konulara haz?rlanarak gelir, ev al??mas?nda ?rendikleri ile ?retim eleman?n?n anlatt?klar?n? kar??la?t?rarak anlamad??? hususlar? sorar, dersin i?leni?i s?ras?ndaki tart??malara kat?l?r.

?rencinin Ykmllkleri ?renciler dzenli olarak derslere kat?lmak, ev devlerine haftal?k olarak haz?rl?k yapmak ve derse gelmekle ykmldr. Ayr?ca derslerin ilk haftas? iinde belirleyece?i bir konuyu inceleyerek, derste ?rendi?i hususlarla kar??la?t?r?p analiz eder ve bunu bir dev olarak haz?rlay?p dnem sonunda teslim eder.

Ders Kitaplar? ?erafettin SEV?M, ?irketler Muhasebesi, Dumlup?nar niversitesi Yay?n?

Di?er Kaynaklar Sabri BEKTRE vd. ?irketler Muhasebesi, Anadolu niversitesi

HAFTALIK KONULAR VE ?LG?L? N HAZIRLIK SAYFALARI

Hafta

Konular

n Haz?rl?k

1

?irket Kavram? ve Trkiye Hukuk sisteminde ?irketler


2

?irketler Muhasebesinin Kapsam?,Sermaye ve ?ah?s ?irketlerinin zellikleri


3

Kollektif ?irketlerde Muhasebe uygulamalar?


4

Kollektif ?irketlerde Muhasebe uygulamalar?


5

Komandit ?irketlerde Muhasebe Uygulamalar?


6

Anonim ?irketlerin zellikleri ve kurulu?u, Aile anonim ?irketleri,Halka a?k anonim ?irketler hisse senedi ve Tahvil kavram?


7

Aile Anonim ?irketlerinde Muhasebe Uygulamalar?


8

Halka a?k anonim ?irketlerde muhasebe uygulamalar?


9

Sermaye ?irketlerinde Kar Da??t?m Politikas?n?n olu?turulmas? ve Kar da??t?m Tablosu


10

Kar da??t?m tablosu dzenleme uygulama rnekleri


11

Anonim ?irketlerde Tahvil ?karma i?lemleri ve muhasebele?tirilmesi


12

Limited ?irketlerde Muhasebe uygulamalar?


13

Limited ?irketlerde Muhasebe uygulamalar?


14

Final S?nav?


Not: n Haz?rl?k iin Kitaplar?n Hangi Sayfalar?na al???laca?? Dersin ??leni?ine Gre Belirtilecektir

lme ve De?erlendirme

S?nav?n Tr Yzdesi De?erlendirme ?ekli

Ara s?nav %40 Test S?nav?

Dnem ?i dev %10 Haz?rlanan Raporlar?n Sunulmas?

D.sonu S?nav? %50 Test S?nav?

Not: Dnem ii devinin haz?rlan?? ve sunu?una ili?kin a?klamalar nc haftan?n sonunda a?klanacakt?r. devler en ge 13. haftan?n sonunda teslim edilecektir. Gerekli grlen hallerde iki?erli ya da erli gruplar halinde devler haz?rlanabilir.

 


MeSoft Bilisim | 2010

?>